Witamy

Witamy wszystkich serdecznie na stronie poświęconej problemowi egzekucji w administracji, nie w teorii, ale w praktyce.

Jeżeli macie Państwo problemy z organem egzekucji, jeżeli czujecie się wykorzystywani i oszukani, jeżeli nie  wiecie co zrobić, jeżeli Wasz poprzedni doradca źle Wam doradził i macie teraz jeszcze większe problemy, lub nic to Państwu  nie pomogło, to dobrze trafiliście. Jesteśmy tutaj po to, by Wam pomóc.

Zapraszamy do odwiedzenia strony ‘O nas‘ na której zapoznać się mogą Państwo w kilku krótkich zdania, jakimi problemami się zajmujemy.

Na stronie ‘Oferta‘ mogą Państwo dowiedzieć się  w czym możemy Państwu pomóc.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek uwagi, pytania, problemy, jesteśmy do Państwa dyspozycji  pod adresem:

lub zapraszamy do skorzystania z szybkiego formularza kontaktowego

Brak komentarzy

Egzekucja Administracyjna w teorii

Egzekucja administracyjna – zespół czynności organu egzekucyjnego, zobowiązanego oraz innych uczestników postępowania, podjętych w celu ostatecznego urzeczywistnienia normy prawa materialnego. Do czynności tych zalicza się zarówno czynności procesowe rozstrzygające kwestie proceduralne wynikłe w toku postępowania, jak i czynności egzekucyjne będące czynnościami faktycznymi. Egzekucja administracyjna jest w prawie polskim uregulowana w Ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.)

Celem postępowania egzekucyjnego jest doprowadzenie do wykonania egzekwowanego obowiązku, to jest spowodowanie, aby zobowiązany zachował się w sposób zgodny z treścią nałożonego na niego obowiązku. Przymus egzekucyjny jest stosowany gdy stan rzeczywisty jest niezgodny z treścią obowiązku. Przymus egzekucyjny może być stosowany zarówno wobec zobowiązanego, jak i innych osób, w szczególności wobec osób reprezentujących zobowiązanego. Przesłanką stosowania przymusu wobec osób innych, niż zobowiązany, jest utrudnianie przez nie lub udaremnianie egzekucji.

Stosowanie przymusu egzekucyjnego jest możliwe wyłącznie w tych przypadkach, gdy adresat aktu administracyjnego jest zobowiązany do jego wykonania, to jest do podjęcia działań zmierzających do podporządkowania stanu faktycznego normie prawa materialnego skonkretyzowanej w akcie administracyjnym.

Niedopuszczalne jest natomiast uchylenie, zmiana lub weryfikowanie w inny sposób przez organ egzekucyjny decyzji administracyjnej, którą został ustanowiony obowiązek podlegający przymusowemu wykonaniu.

Czytaj reszte tego wpisu »

, ,

Brak komentarzy